Вирішення спорів

Юристи SENSUM Law Firm надають всебічну підтримку клієнтам як на досудовій стадії спору і у процесі примирення сторін, так і в рамках розгляду справ у суді та на стадії виконання судових рішень. Під час підготовки звернення до суду та ведення справ експерти поєднують накопичений досвід та практичні напрацювання з пошуком нестандартних правових рішень, спираючись на професійні знання та дослідження фахівців команди, відстежуючи тенденції розвитку національної та європейської правозастосовної практики.

Експерти SENSUM Law Firm пропонують клієнтам новаторські стратегії вирішення спорів, що ґрунтуються на багаторічному досвіді, створених унікальних судових прецедентах та глибокому вивчення національної та світової судової практики.

Основні напрями діяльності:

 • Спори з податковими та митними органами
 • Корпоративні спори
 • Спори, пов'язані із захистом права власності та інших прав на об'єкти нерухомості
 • Спори у сфері будівництва
 • Спори щодо стягнення заборгованості, відшкодування збитків та штрафів
 • Спори, зумовлені невиконанням договірних зобов'язань, і навіть визнанням договорів недійсними і розірванням договорів.
 • Спори, пов'язані із порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Захист ділової репутації
 • Цивільні спори
 • Сімейні спори
 • Трудові спори

TOP